Internat przy SOSW5 w Częstochowie
powrót do strony głównej

Internat w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 5 w Częstochowie organizowany jest dla wychowanków ośrodka zameldowanych poza Częstochową. Prowadzi działalność w okresie trwania roku szkolnego (od poniedziałku do piątku) z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od nauki.Zatem wychowankowie mają zapewnioną 24 godzinną wszechstronną i fachową opiekę przez 5 dni w tygodniu. Pobyt w internacie jest bezpłatny; odpłatność pobierana jest tylko za wyżywienie wychowanków. Kadra pedagogiczna zapewnia opiekę wychowawczą, stwarza warunki do właściwego rozwoju wychowanków oraz sprzyja rozwijaniu ich zainteresowań. Wychowawcy zwracają szczególną uwagę na dbałość o ład, porządek i estetykę otoczenia.

W naszym internacie zorganizowane są trzy grupy wychowawcze, są one zróżnicowane zarówno pod względem płci jak i wieku. Celem zajęć prowadzonych w internacie jest nauka samoobsługi, akceptacji, współdziałania w grupie oraz samodzielności. Podopieczni internatu przyrządzają proste posiłki, nakrywają do stołu, porządkują stoliki po skończonym posiłku. Różnorodność zajęć umożliwia wychowankom wybór tych najbardziej odpowiednich dla siebie, zgodnie z własnymi predyspozycjami i zainteresowaniami. Czynny wypoczynek pozwala im na regenerację sił fizycznych i psychicznych oraz kształtuje i rozwija nie tylko uzdolnienia, ale także działalność poznawczą, uczy współżycia w grupie.