Zużyte i zbędne składniki majątku ruchomego
powrót do strony głównej
Wykaz zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego
(dokument pdf)