Terapia multimedialna powrót do strony głównej   


         Terapia multimedialna opiera się na pracy ucznia z komputerem, który jest dostosowany do jego potrzeb i możliwości. Wprowadza ona dziecko w świat XXI wieku - w świat technologii informacyjnej. Wyrabia w nim poczucie sprawczości, odwagi, spostrzegawczości, zadowolenia i własnej wartości. Jest doskonałym uzupełnieniem terapii logopedycznej. W trakcie indywidualnych zajęć kontynuowana jest bowiem nauka mowy. Komputer umożliwia dziecku zdobywanie wiedzy i umiejętności na temat otaczającego go świata. Stwarza więc doskonałe warunki sprzyjające jego wszechstronnemu rozwojowi. Wyposaża go w wiedzę zgodną nie tylko z jego zainteresowaniami, ale też przygotowuje go do obsługi innych, prostych urządzeń technicznych tj. telewizor, radio, telefon itp. W trakcie zajęć dziecko uczy się również przetwarzać we właściwy sposób odbierane informacje. Dzięki temu przyswaja je szybciej i chętniej. Tym samym stopniowo wydłuża się czas jego koncentracji uwagi. Rozwija się pamięć, percepcja wzrokowa i słuchowa oraz sprawność motoryczna. Pracując z komputerem dziecko wykorzystuje te zmysły, które są jego mocną stroną, jednocześnie ćwicząc i rozwijając te które pozostają słabsze. Dlatego też w trakcie terapii multimedialnej uwzględnia się indywidualne dla każdego dziecka zalecenia zawarte w jego orzeczeniu wydanym przez Publiczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Podczas zajęć posługujemy przyjaznym dla dziecka oprogramowaniem.

foto foto