Programy
powrót do strony głównej
Program Dydaktyczny Komunikacja - II Etap Edukacyjny mgr Agnieszka Kawalec
mgr Sylwia Szmul
Program Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolu mgr Alicja Bednarek
Program Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Szkole mgr Alicja Bednarek
Program Zajęcia Rozwijające Kreatywność - II Etap Edukacyjny mgr Edyta Pryt
Program Zajęć Rewalidacyjno Wychowawczych mgr Agnieszka Kawalec
mgr Sylwia Szmul
Program Zajęć Wychowawczych w Internacie mgr Monika Jaśkiewicz
Program Dydaktyczno Wychowawczy - I Etap Edukacyjny mgr Urszula Palka
mgr Małgorzata Pęczek
Program Funkcjonowanie Osobiste i Społeczne - II Etap Edukacyjny mgr Justyna Sudnik-Wrzód