Projekt "Uśmiechnięta szkoła"
powrót do strony głównej
Ogłoszenie o naborze do projektu
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
Załącznik nr 1 Katalog kryteriów
Załącznik nr 3 Formularz zgłoszeniowy ucznia/uczennicy SOSW5
Załącznik nr 8 Formularz zgłoszeniowy nauczyciela/nauczycielki SOSW5
Załącznik nr 12 Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 13 Diagnoza ucznia/uczennicy
Załącznik nr 14 Rekomendacja do udziału ucznia/uczennicy
Załącznik nr 15 Diagnoza nauczyciel/ka
Załącznik nr 16 Rekomendacja do udziału nauczyciel/ka
Załącznik nr 17 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 18 Lista podstawowa uczniowie/uczennice
Załącznik nr 19 Lista podstawowa nauczyciele/nauczycielki
Załącznik nr 20 Lista rezerwowa uczniowie/uczennice
Załącznik nr 21 Lista rezerwowa nauczyciele/nauczycielki
Załącznik nr 22 Deklaracja rezygnacji z udziału w projekcie
Projekt "Uśmiechnięta szkoła" - rekrutacja uzupełniająca
powrót do strony głównej
Ogłoszenie o naborze
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
Załącznik nr 1 Katalog kryteriów
Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 3 Oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 4 Diagnoza
Załącznik nr 5 Rekomendacja do udziału w projekcie
Załącznik nr 6 Deklaracja uczestnictwa
Załącznik nr 7 Wzór listy podstawowej uczniów/uczennic
Załącznik nr 8 Wzór listy rezerwowej uczniów/uczennic
Załącznik nr 9 Deklaracja rezygnacji z udziału w projekcie