Przedszkole przy SOSW5 w Czestochowie
powrót do strony głównej
Dyżur wakacyjny przedszkola

Nasze przedszkole specjalne realizuje cele zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego uwzględniając specyfikę placówki. Dotyczą one: zapewnienia opieki i warunków wszechstronnego rozwoju dzieciom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem. Działania nasze ukierunkowane są na stworzenie optymalnych warunków do pełnego rozwoju dziecka.

Zasady organizacji:

• przedszkole otwarte jest pięć dni w tygodniu, od godziny 7:00 do godziny 15:00. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi od 2,5 do 8 lat,

• przyjmujemy dzieci z terenu Częstochowy i okolic, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

• dzieci korzystają z trzech posiłków w czasie pobytu w przedszkolu,

• rodzice ponoszą wyłącznie koszt wyżywienia dziecka,

• nasze przedszkole finansowane jest przez Urząd Miasta Częstochowy