Terapie prowadzone w Ośrodku
powrót do strony głównej
EEG Biofeedback
Trening sensomotoryczny na platformie MEDIBALANCE
Terapia NeuroTaktylna
Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych metodą dr S. Masgutowej
Neurologopedia
Terapia rozwijająca komunikację - Mówik, PCS, Makaton
Terapie dla dzieci ze spektrum autyzmu - tarapia behawioralna, metoda krakowska, trening umiejętności społecznych
Terapia ręki
Terapia multimedialna
Terapia słuchu
Terapia widzenia
Muzykoterapia
Hydromasaż i masaż klasyczny
Hipoterapia
Stymulacja polisensoryczna wg pór roku: "PORANNY KRĄG"
Biblioterapia