Terapia malucha
powrót do strony głównejSzanowny Rodzicu!
Jeżeli coś Cię niepokoi w rozwoju i zachowaniu Twojego dziecka:
- brak mowy lub opóźniony rozwój mowy,
- brak koncentracji uwagi,
- problemy ze wzrokiem, słuchem, ruchem,
- nadpobudliwość psychoruchowa,
- specyficzna zabawa i zainteresowania,
- problemy w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami.
Zapraszamy na bezpłatne zajęcia terapeutyczne dla dzieci od 2 roku życia:
zajęcia obejmują:
- terapię Biofeedback,
- terapię neurotaktylną,
- trening sensomotoryczny,
- terapia neurologopedyczna,
- zajęcia z rozwoju komunikacji (Mówik, PCS, Makaton),
- terapia ręki,
- specjalistyczne zajęcia z dzieckiem ze spektrum autyzmu, zespołem Apergera (terapia behawioralna, metoda krakowska, trening umiejętności społecznych).