Grupa wsparcia
powrót do strony głównej

Grupa Wsparcia dla Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnościami

„Nie jesteś sam”

Grupa Wsparcia dla Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnościami „Nie jesteś sam” jest formą pomocy rodzinie zorganizowaną przez pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5 w Częstochowie. Jej celem jest stworzenie bezpiecznych warunków do wymiany indywidualnych doświadczeń i uczuć oraz wzajemne wspieranie się rodziców. Udział w grupie wsparcia daje możliwość rozmowy z innymi rodzicami przeżywającymi podobne trudności. W takiej grupie można zostać wysłuchanym, doświadczyć empatii i zrozumienia. Możliwość opowiedzenia o swoich przeżyciach i wysłuchania innych daje poczucie, ze nie jest się samemu ze swoimi kłopotami. W ramach spotkań można także nauczyć się sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz nieprzyjemnymi emocjami. Ważnym elementem dla uczestników grupy wsparcia jest możliwość otrzymania wzmacniających informacji zwrotnych od pozostałych rodziców i prowadzących. Wsparcie uzyskane podczas spotkań może pomóc uwolnić się od nieprzyjemnych emocji i stresu.

Uczestnikami programu są rodzice dzieci uczęszczających do SOSW nr 5 w Częstochowie, dla których przewidziane są zarówno spotkania grupowe, jak i możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z pedagogiem w sprawie trudności związanych z funkcjonowaniem rodziny a w szczególności dziecka. Udział w grupie wsparcia jest dobrowolny i bezpłatny. Na spotkania rodzice mogą przyprowadzać swoje dzieci, które podczas zajęć dla rodziców będą miały zapewnioną bezpłatna opiekę i atrakcyjne zajęcia przez pracowników ośrodka.

Do udziału w grupie wsparcia zaproszeni są w pierwszej kolejności rodzice, którzy mają wyjątkowo trudną sytuację życiową, rodzinną i potrzebują wsparcia. Osoby te zostaną wybrane przez pedagoga, który po rozpoznaniu indywidualnej sytuacji każdej rodziny zaproponuje w/w pomoc. Ponadto z Grupy Wsparcia może korzystać każdy rodzic, który spełni następujące kryteria:jest rodzicem dziecka uczęszczającego do SOSW nr 5 w Częstochowie wyraża zgodę na dobrowolny, systematyczny udział w spotkaniach grupy wsparcia zobowiązuje się do przestrzegania wspólnie wypracowanych i ustalonych zasad zachowania obowiązujących na spotkaniach grupy wsparcia.

W POWODU SYTUACJI ZWIĄZANEJ Z EPIDEMIĄ SARS COV-2 ORAZ KONIECZNOŚCIĄ DOSTOSOWANIA SIĘ DO PROCEDUR BEZPIECZENSTWA WDROŻONYCH W PLACÓWCE, SPOTKANIA GRUPY WSPARCIA, W DOTYCHCZASOWEJ FORMULE ZOSTAJĄ ZAWIESZONE. NADAL JEDNAK PROWADZONE SĄ DLA ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW KONSULATCJE TELEFONICZNE. CHĘTNE OSOBY PROSZONE SĄ O KONTAKT Z PROWADZĄCĄ ZAJĘCIA, PANIĄ MGR JOLANTĄ DOMALEWSKĄ -KROCZ, WICEDYREKTOR OŚRODKA.